Formularz kontaktowy


    OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ ORAZ:


    Uprzejmie informujemy, że:
    1. Państwa dane osobowe będzie przetwarzać Total Fitness Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Krakowie, ul. Sikorki 21B, 31-589 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675985, NIP: 6793148886, REGON: 367248460 (zwana dalej Administratorem).

    czytaj dalej >